داود سوری اقتصاددانی است که عمر علمی خود را وقف تحقیق درباره فقر و نابرابری کرده بود. او نهم آبان بازداشت شده است. 

در بیانیه در خواست آزادی او، یک اتحاد کم سابقه رخ داده و امضای مهمترین چهره‌های اقتصادی کشور از مسعود نیلی، محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد گرفته تا فرشاد مومنی، عباس شاکری و محمد ستاری‌فر پای یک نامه قرار گرفته است. این بار برای آزادی یک اقتصاددان آزاده آنها متحد شده‌اند. چهره های جهانی همچون هاشم پسران نیز درخواست آزادی سوری را امضا کرده‌اند.

گزارش و اسامی امضا کنندگان