لهستان یکی از اعضای  پیمان ناتوست که حمله به خاک این کشور حمله به کل کشور های عضو این پیمان محسوب می‌شود و این مسئله زنگ خطری جدی را به صدا در آورد.

اما جو بایدن در صحبت های خود نسبت به حمله موشکی روسیه ابراز شک و تردید کرد.

حالا  گمانه زنی ها نشانه از این دارند که این موشک ها از خاک اوکراین شلیک شده و روسیه دخالتی در این ماجرا نداشته است.