به گزارش اکوایران، از صبح چهارشنبه دوم آذر ماه تعداد‌ی از دانشجویان با علائم تب، تهوع و اسهال به بهداری این دانشگاه مراجعه کردند. با افزایش تعداد دانشجویان با علائم مشکلات گوارشی، داروی مورد نیاز بیماران از مراکز درمانی استان تهیه و حدود ۶۸ نفر از آنان برای درمان به بیمارستان‌های شهید اشرفی اصفهانی و ۹ دی منتقل شدند.

طبق اعلام این دانشگاه ۶۵ نفر از دانشجویان مسموم شده، سرپایی درمان و سه نفر دیگر تحت درمان قرار گرفتند. هم اکنون  نیز وضعیت عمومی دانشجویان بیمار مساعد اعلام شده است.

اما هنوز دلیل این اتفاق مشخص نیست. گفته شده، کارشناسان بهداشتی در حال بررسی علت این بیماری هستند.