پیروز حناچی تنها شهردار شهرساز تهران پس از انقلاب است. او در نیمه راه مدیریت شهری پنجم با شعار «شهری برای همه» به عنوان شهردار انتخاب شد و بنا داشت در سال هایی که در ساختمان بهشت میگذراند، شهر را به شیوه ای متفاوت از دوره های گذشته اداره کند. 

او دوست داشت مردم تهران به جای آنکه در دورانش تصدیش بیش از آنکه شاهد افتتاح مگاپروژه ها در آن باشند، افزایش قلمروهای عمومی برای برقراری عدالت را ببینند.

اما آیا پروژه های آقای شهرساز توانست مرهمی بر زخم های تهران باشند؟ آیا شهردار شهر ساز که منقد سیاست های شهر فروشی بود  توانست راهی دیگر را در شهرداری طی کند ماجرای درگیری شهرداری با دولت حسن روحانی بر سر پروژه جماران چه بود؟ پرونده هولدینگ یاس که یک ضلع آن سپاه بود به کجار سید؟ گفت و گوی پیروز حناچی با اکوایران را ببینید.