در این بین، وال‌استریت ژورنال هم به نقل از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اروپا راهی به جز احیای برجام ندارد.

نسیم بنایی از آخرین وضعیت برجام گزارش می‌دهد.