محمدجواد ظریف که عضویت ایران در بریکس را خبری خوب دانسته، پیش‌تر در نشستی تخصصی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، وضعیت جهان از منظر شکل‌گیری ائتلاف‌ها و اتحادها را بررسی کرده بود؛ جهانی که از نگاه او به سوی ائتلاف‌های موضوعی و موقت و نه دائم تمایل و حرکت دارد.