به گزارش اکوایران، به نوشته دیردره نانسن مک‌کلاسکی در فولا د سائوپائولو، یکی از دبیران روزنامۀ کلارین در بوئنوس آیروس از من خواست بگویم که چرا گفته‌ام خاویر میلی، کاندیدای لیبرتارین آرژانتین، یک «لیبرال کاملاً بالغ» نیست. با این حال، امیدوارم آرژانتینی‌ها در 19 نوامبر، در برابر کاندیدای ظاهراً خوشایند اما دولت‌گرا  و فاسد و پرونیست به او رأی دهند.

من معمولاً لیبرالیسم حقیقی را «بلوغ‌گرایی» می‌نامم. در میان فلسفه‌های سیاسی، لیبرالیسم با شهروندان همچون کودک برخورد نمی‌کند. محافظه‌کاران می‌خواهند بر بچه‌های بدی به نام «شهروندان» نظارت و آنها را تربیت کنند. چپ مترقی می‌خواهد به کودکان ناراحت یارانه بدهد و بر آنان تسلط داشته باشد. چه بد باشند و چه ناراحت، در نهایت همه‌شان کودکانی استعاری هستند. و نسخۀ ترکیبی هم وجود دارد، همان چیزی که لولا و قضاتش به ما نشان داده‌اند؛ این نسخه کودکان را ساکت و حساب‌های بانکی‌شان را مصادره می‌کند.

لیبرالیسم حقیقی در این طیف نیست. با شما همچون افرادی بالغ برخورد می‌کند و مردم مسئولیت خودشان و فرزندان واقعی‌شان را بر عهده می‌گیرند، و همینطور مسئولیت آن شهروندان کم‌شماری را که واقعاً باید مورد نظارت قرار بگیرند یا به آنان یارانه داده شود، مثلاً مجرمان و افراد بسیار نیازمند. 

«کاملاً لیبرال» بودن به معنی عمل کردن همچون یک فرد بالغ و رفتار با دیگران همچون افراد بالغی است که می‌شود با آنان گفت‌وگوی منطقی داشت. یک لیبرال کاملاً منطقی مصالحۀ ناگزیر میان فضایل موجود در زندگی انسانی را می‌فهمد، فضایلی همچون تدبیر، اعتدال، شجاعت، عدالت، کرامت، خوش‌بینی عقلانی و محبت. 

یک لیبرال حقیقی کامل، فقط با تأکید بر یک فضیلت، مانند عدالت حقوق مالکیت، به پیش نمی‌رود. میلی چیزهای بسیاری را از آنارکوکاپیتالیست‌ها، مانند دوست عزیز من والتر بلاک، استاد آمریکایی اقتصاد در نیو اورلئانز، یاد گرفته است. مانند میلی، من هم چیزهای زیادی از والتر یاد گرفته‌ام. بله، یک لیبرال باید سرسختانه و والترگونه به تدبر و عدالت احترام بگذارد. اما محبت و شجاعت و کرامت و باقی هم مهم‌اند. گاهی اوقات فضیلت‌ها با هم تعارض دارند، مانند وقتی که همسری پیش از هر چیز برای محبت ارزش قائل می‌شود و شوهری برای شجاعت. آنان باید سازش کنند.

یک رویکرد کاملاً بالغانه به لیبرالیسم، سازش و مصالحه میان فضایل پرشمار زندگی واقعی، مانند مسئلۀ سقط جنین، را مجاز می‌شمارد. میلی چنین نیست. امیدوارم برندۀ انتخابات شود چون چنین بُردی آثاری جهانی برای پایان دادن به دولت‌گرایی و آغاز بلوغ‌گرایی جدیدی خواهد داشت، همانطور که شکست بولسونارو داشت و شکست ترامپ در آیندۀ نزدیک خواهد داشت. و شکست لولای سانسورچی جدید هم همینطور؟ 

اما آدمی نابالغ حکمرانی خوبی نخواهد داشت. لطفاً، بزرگ شو.