سخنگوی قوه قضائیه گفت: این آزمون مربوط به مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و این مرکز کارفرما بوده و متولی برگزاری سازمان سنجش است. در مورد موضوعات مطرح شده باید دستگاه متولی به صورت روشن و مبرهن نظر خود را اعلام کند و دستگاه‌های امنیتی نیز در حال بررسی صحت و سقم موضوع عنوان شده هستند.

وی افزود: در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود.