در پی حادثه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهور کشورمان، ابراهیم رئیسی به شهادت رسید. ابراهیم رئیسی از این حیث، پس از شهید رجایی دومین رییس دولت محسوب می‌شود که حین دوران خدمت جانش را از دست می‌دهد.