به گزارش اکوایران، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در بدو ورود به شهرکرد در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری هدف سفر به این استان را بازدید از مرکز پرتودهی گاما و شرکت در یادواره شهدای ناغان عنوان کرد.

  • جلسه شورای حکام از دیروز فعال شده است. مدیرکل موظف است به موجب مصوبه شورای امنیت، عملکرد قطعنامه ۲۲۳۱ که متن برجام است را هر سه ماه یکبار به شورای حکام و هر ۶ ماه یکبار به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

  • گزارش ارائه شده به شورای حکام یک بخش پادمانی و یک بخش برجامی دارد. طبیعی است که در بخش پادمانی یک روال طبیعی برابر با ضوابط پادمانی و Npt است.

  • آژانس در ایران مستقر و در حال انجام بازرسی است و طبق همان ضوابط کار ایران در جریان است.

  • در بخش دوم که برجامی است، طرفین در برجام تعهداتی دارند که به آن‌ها عمل نکردند، آمریکا از برجام خارج شد و همچنین اجازه همکاری دیگر کشور‌ها با ایران را هم نمی‌دهد.

  • بر اساس ماده ۳۶ برجام، ایران طبق قانون حق دارد در صورت عدم تعهد طرفین در برگشت به تعهدات، متقابلا کاهش تعهد را دستور کار قرار دهد و هم اکنون کشور در فاز کاهش تعهدات هستیم.

  • قانون راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها است و در چارچوب ملی، پادمان و Npt عمل می‌شود.

  • درصورت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و فشار سیاسی طرفین، ایران طبق اعلامی که به آنان کرده است، پاسخ خواهد داد.