این تحلیلگر سیاسی به «اکوایران» می‌گوید: مشارکت در انتخابات سال ۹۶ در حدود ۷۳ درصد بوده و در انتخابات قبلی به حدود ۳۶ درصد رسیده است(با حذف آرای باطله). این اختلاف یک گروه بزرگ را نمایندگی می‌کند که همه آنها قاطعانه نمی‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. 

توضیح او درباره این گروه را ببینید.