به گزارش اکوایران، در آخرین رویارویی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، یکی قانون راهبردی مجلس را مانع و دیگری آن را بسترساز احیای برجام دانست.

فرجام ارز و برجام در صورت برتری هر یک از نامزدها چه خواهد بود؟ و در بحث مربوط به مذاکرات برجام‌ چه نکاتی دیده نشد و چرا؟