برخی معامله گران عنوان کردند که دیروز سکه امامی در بازار پشت خطی زیر محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است. محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای بازیگران بازار فلز گران بهای داخلی اهمیت زیادی دارد و تحلیل گران فنی باور دارند که در صورت شکست این محدوده، راه برای افت بیشتر سکه بازخواهد شد. با توجه به این تحلیل می توان گفت که سکه با از دست دادن یک محدوده حمایتی مهم در معرض هشدار کاهشی ها قرار گرفته است. 

با این حال برخی از بازیگران بازار عنوان می کنند که معاملات بزرگی در بازار پشت خطی انجام نشده است و خرید و فروش های اعتباری در فضای مجازی یا پشت خطوط تلفن، حجم چندان بالایی ندارد که بخواهد انتظارات بازیگران بزرگ بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 

برخی از فعالان باور دارند در صورتی که در روز جاری اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان بماند، نزولی ها در بازار سکه نیز قدرت خواهند گرفت و با توجه به سطح بالای حباب این فلز گران بها، حتی احتمال نزول به زیر محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان وجود خواهد داشت. به باور بازیگران افزایشی برای اینکه سطح خریدها در بازار سکه به صورت معنادار بالا برود، نیاز است که فلز گران بهای داخلی از محدوده ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بالاتر برود. 

Untitled-7