طاهری می‌گوید برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار باید یک فیدبک مثبت دیگر اجرا شود اما در حال حاضر عملا این اتفاق نیفتاده و همانند تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم با شکست مواجه می‌شود و در نهایت دولت مجبور به حذف آن خواهد شد.

او در این همایش عنوان کرد: طبق قانون قیمت دلار باید به صورت شناور مدیریت شده باشد نه ثابت، روزی که اعلام شد دلار را به قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی ثابت نگه‌ می‌دارند گفتم فاتحه، مشخص است دلار گران‌تر می‌شود.