این وضعیت یعنی خرید یک خانه پنجاه متری، بیش از یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. در حال حاضر بسیاری از متقاضیان چنین بودجه‌ای برای خرید مسکن ندارند؛ پس چرا قیمت‌ها در چنین سطحی قرار دارد؟ آیا بازار مسکن در یک وضعیت حبابی قرار دارد؟

علی فرحبخش، پژوهشگر اقتصادی در برنامه «متراژ» به این سوالات پاسخ می‌دهد.

مظنه رهن و اجاره واحدهای نقلی

خیلی از مشتریان بازار رهن و اجاره، در جست‌وجوی واحدهای نقلی و کوچک هستند؛ دانشجویان، افراد شاغل و گروه‌های مختلف که عموما بودجه کافی در شرایط فعلی بازار مسکن ندارند.

برای اینکه یک نمای کلی از وضعیت رهن و اجاره واحدهای نقلی و کوچک متراژ داشته باشیم، در بخش اول برنامه متراژ این هفته، برخی آگهی‌های مربوط به این واحدها را بررسی کرده‌ایم.