چمران با تاکید بر اینکه افزایش قابل توجه یا اندک عوارض افراطی و تفریطی است، گفت: باید تمام جوانب در نظر گرفته شود؛ اصل عوارض برای بازدارندگی است تا در مرکز شهر کمتر شاهد تردد باشیم. این عوارض برای مواردی است که افراد ناچار می‌شوند در شرایط خاصی از خودروی خود استفاده کنند.

وی افزود: قطعی شدن خرید اتوبوس‌ها برای پایتخت یکی از دستاوردهای مهم سفر شهردار به چین بود که گزارش آن ارائه خواهد شد.

چمران با بیان اینکه لایحه عوارض شهرسازی دیر به ما تحویل داده شد و اطلاعات آن نیز ناقص بود، یادآور شد: ما تاکید کردیم که درصد افزایش پیشنهادی خود را سریع‌تر اعلام کنند.