آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۷۱ کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۴ کیفیت هوا را در وضعیت قابل قبول قرار داده است.

در سال جاری کیفیت هوای تهران ۱۰ روز در وضعیت پاک، ۲۲۶ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۰۵ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشته است.