رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه آقای امانی اعلام کرده که استنباط مناسبی از صحبت‌های ایشان انجام نشده است، گفت: این بوستان ۱۲۲ هزار متر مربع است و در گوشه‌ای از آن مسجد احداث خواهد شد. قبل از این نیز در بوستان‌ها مسجد ساخته شده و اتفاق جدیدی نیست و برخی می‌خواهند اذهان را از سمت مسجد الاقصی و سیستان و بلوچستان به سمتی دیگر ببرند.

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت پرداخت مبالغ خرید اتوبوس‌ها را تصویب کردند و بانک مرکزی باید تایئد کند که بانک شهر مبالغ را بپردازد. مشکل واگن‌ها تایید فنی است و دولت ایران باید تایید کند. وزارت کشور متخصص این کار را ندارد و باید به مترو واگذار کند و قرار بر شده وزیر کشور این واگذاری را انجام دهد.