چمران گفت: ما در شرایط خاصی هستیم و برخی موارد مطرح شد که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. 

وی با بیان اینکه رسانه‌ها مطالب خوبی در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب منتشر کردند، یادآور شد: رسانه‌ها درخواست‌های مردم در مورد برگزاری نمایشگاه‌ها در محل نمایشگاه بین‌المللی را جویا شوند. دادستان کل کشور نامه بسیار خوبی به دولت ارسال کرده بود و فکر می‌کنم دولت باید این موضوع را پیگیری کند. البته وزیر صمت نسبت به این مسئله قول پیگیری داده است.

چمران با بیان اینکه نمایشگاه شهر آفتاب به عنوان نمایشگاه‌های رسمی پذیرفته شده است، تصریح کرد: بودجه خوبی برای تقویت و توسعه نمایشگاه شهر آفتاب در نظر گرفته‌ایم.