آقامیری به مقاوم‌سازی زیرساخت‌های شهری هم اشاره کرد و گفت: «مقاوم سازی پل‌های شهری در دستور کار است و امسال ۱۸ پل دیگر مقاوم سازی خواهد شد.»