به گفته پیرهادی، ‌در چند سال گذشته به موضوعات محیط‌زیستی به صورت بنیادین پرداختیم و چندین مطالعه و مصوبه در خصوص این موضوع داشتیم‌ که یکی از آنها الزام شهرداری به طرح بازچرخانی آب و طرح جامع آب خام بوده است. چرا که ما در تهران با کمبود منابع آبی مواجه هستیم و این می‌تواند باعث صرفه جویی کلان در این حوزه بشود. موضوع هدررفت آب صرفا در آب شرب و فضای سبز نیست و بیشتر اتلاف آب در کشور مربوط به حوزه کشاورزی است. ۸۵ درصد از آب کشور مربوط به این بخش است که نیمی از آن هدر می‌رود.

به گفته پیرهادی به زودی طرح جامع «آب خام» درصحن شورای شهر تهران بررسی می‌شود‌.

او ادامه می‌دهد:‌ در کشورمان به وسایل کاهنده مصرف آب توجهی نمی‌شود، ما باید از گونه‌های کم آب‌تر در تهران استفاده کنیم. امیدواریم با اجرای این موارد و مصوب شدن آنها شاهد کاهش مصرف آب باشیم.

 پیرهادی همچنین از تدوین طرح جامع فضای سبز خبر داد.