به گفته این عضو شورای شهر تهران بخش آگهی‌های این روزنامه که بخش درآمدزای آن بود در دوران کرونا و رونق فضای مجازی تعطیل شده است. امانی تاکید می‌کند سیاست‌های اداره این موسسه نیاز به تجدیدنظر دارد .