به گفته او زمین گود آبعلی در مجاورت منطقه ۴ به مساحت ۳۵۰ هکتار همچنین زمینی در ابتدای جاده ساوه  نسیم شهر به مساحت ۲۰۰ هکتار، زمینی در محدوده ورد‌آورد با مساحتی ۳۰۰ هکتار در غرب تهران ، زمینی در خاوران سه راه سیمان در منطقه ۱۵ با مساحت ۲۰۰ هکتار و همچنین زمینی در بی‌بی مریم با ۳۰۰ هکتار از جمله مکان‌هایی هستند که به عنوان پیشنهاد برای احداث آرامستان‌های جدید مدنظر قرار دارند.