او گفت: موضوع مهاجرت همیشه یک موضوع داغ است. در پلتفرم کانکت به دنبال آن هستیم با افرادی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند، ارتباطی اثرگذار را با مراکز علمی ایران و شرکت‌ها فراهم کنیم. در پنج سال گذشته یک شبکه حدود ۹ هزار نفری را در دانشگاه‌های برتر دنیا و شرکت‌های های-تک ایجاد کرده‌ایم.