آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که از بین ۱۲۰ کشور جهان، ۱۱۲ کشور بیکاری تحصیل کرده‌هایی کمتر از ایران دارند.

در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا ضمن پرسش در خصوص چرایی این اتفاق، پرسیده ایم که آیا  با این توجیه موافق است که رفع بیکاری تحصیلکرده‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی بر روی صنایع High tech است؟  یا کشور نیازمند سرمایه گذاری خارجی است؟