سکه امامی در روزهای اخیر توانسته است خود را بالای سطح حساس ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تثبیت کند. این اتفاق در حالی رخ داد که دلار به طور معناداری از سقف سال ۱۴۰۰ یعنی محدوده ۲۸هزار و ۸۰۰ تومانی فاصله گرفت. به این ترتیب، ارزش و معنای حفظ سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای بازیگران بازار سکه بیشتر آشکار شده است. وقتی سکه بدون حمایت دلار می تواند از یک سطح قیمتی دفاع کند،‌ چنین معنایی به ذهن معامله گران متبادر می شود که انتظارات کاهشی چندان در بازار فعال نیست.

این اتفاق در حالی در ذهن معامله گران رخ داده است که آن ها به راحتی هم حاضر به افزایش خریدهای خود نیستند.  برخی از آن ها هراس دارند که به یکباره توافق موقتی بین ایران و آمریکا امضا شود که دسترسی به درآمدهای ارزی را آسان تر کند. در واقع ممکن است که معامله گران از احیای برجام تا حدی نا امید شده باشند،‌ولی تصور می کنند که هم چنان امکان یک توافق موقت وجود دارد. همین عامل موجب می شود که سکه علی رغم مقاومت در برابر افت قیمت،‌ توانایی زیادی برای شکست محدوده مهم ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی نداشته باشد.

پیام ارزش ذاتی سکه

ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی نیز در روزهای اخیر نشان می دهد که بازار قوای زیادی برای افت معنادار قیمت ندارد. به عنوان مثال دیروز بعدازظهر ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی در محدوده ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار داشت . با توجه به حباب بین یک الی ۲ درصدی از دست رفتن حمایت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی دشوار به نظر می رسد.