دلار از چهارشنبه هفته گذشته توان رفتن به زیر محدوده 28 هزار و 800 تومان را از خود نشان نداده است. در همین بازه زمانی،‌ اسکناس آمریکایی نتوانسته است بالای محدوده 29 هزار و 500 تومان تثبیت شود. به این ترتیب می توان گفت که دلار در یک هفته اخیر در یک زندان 700 تومانی گرفتار شده است.

اسکناس آمریکایی برای قرار گرفتن در مسیر تازه و خروج از زندان قیمتی،‌  نیاز دارد که یکی از دامنه های یاد شده شکسته شود. بازار روز سه شنبه در مقاطعی مرز 29 هزار تومانی را از دست داد ولی بعد توانست خود را به سرعت احیا کند.

دلار پشت خطی

وابستگی دلار به اخبار هسته ای

به نظر می رسد در شرایط کنونی بازار بیشتر خود را بر اساس اخبار هسته ای هماهنگ می کند. همین موضوع موجب شده است که جا به جایی های قیمت اسکناس آمریکایی بیشتر و در یک دامنه محدود باشد. در شرایط فعلی افزایشی های بازار عنوان می کنند که مشکلات زیادی بر سر راه احیای برجام وجود دارد، حال آنکه کاهشی ها اعتقاد دارند که ممکن است حداقل توافق موقتی بین طرفین صورت بگیرد. با این حال، هر دو گروه در روزهای اخیر جاضر نبوده اند که بر اساس دیدگاه های خود،‌ ریسک کنند و خرید و فروش سنگینی را صورت دهند.

دیروز عصر خبرهایی منتشر شد که قرار است کارگروه لغو تحریم ها روز پنج شنبه به کار خود ادامه دهد. همین خبر موجب شد که کاهشی ها دست بالاتر را در معاملات شب گذشته داشته باشند.

نقش درهم در افزایش قیمت دلار

دیروز نرخ حواله درهم توانست بار دیگر به مرز 8 هزار تومانی برسد. این اتفای زمینه ساز رشد قیمت درهم شد. درهم نقش اساسی در انتظارات بازار دلار داخلی دارد. در صورتی که درهم بالای مرز یاد شده در روز جاری باقی بماند، اسکناس آمریکایی در جهت کاهشی قرار نخواهد گرفت.