سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست ؟

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موئلفه‌های مهم در تعاملات اقتصادی جهان است و فواید بسیار برای شرکت سرمایه‌گذار و اقتصاد پذیرنده سرمایه‌گذاری خارجی در بر دارد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا به سه شکل انجام می‌شود و شرکت ها با اهداف گوناگون به این نوع سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند. به چند نکته درباره این موضوع اشاره می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد