دولت تمامی خانوارهایی که یارانه ۴۵ هزار تومانی می‌گرفتند، را مشمول یارانه جدید قرار نداده و دهک دهم و برخی خانوارهای دهک‌های بالا، از لیست یارانه‌بگیران کنار رفتند. 

اکوایران با مراجعه به یکی از محله‌های شمال تهران، نظر مردم در این مناطق را در رابطه با موضوع یارانه‌ها جویا شده است.