«مهران بهنیا» پژوهشگر افتصادی می‌گوید تا زمانیکه تورم درمان نشده باقی بماند، اقدامات دیگر ریشه‌ای نیستند و در بهترین حالت می‌توان نامش را یک مسکن موقتی گذاشت.