به گزارش اکوایران؛ صندوق بین المللی پول همواره پیش بینی خود را از روند شاخص ها مهم اقتصادی کشور های جهان منتشر می کند. طی جدید ترین پیش بینی این نهاد از وضعیت اقتصاد ایران، برآورد شده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال 2021 کاهش خواهد یافت. همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تورم در ایران از سال جاری روندی نزولی به خود خواهد گرفت و به محدوده 30 درصد نزدیک خواهد شد. در ادامه گزارش به بررسی روند تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

نزول رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر رشد تولید ناخالص داخلی، یکی از مهم ترین شاخص ها برای سنجش وضعیت یک اقتصاد است. در چند سال گذشته ایران رشد اقتصادی نا مناسبی داشته است به گونه ای که در 2 سال پیاپی( 2018 و 2019) رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده بود. اما در سال 2020 پس از دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی به مثبت 1.8 درصد رسید.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بین المللی پول در سال 2021 مثبت 4 درصد بوده است که با رشد محقق شده 4.1 درصدی در 9 ماهه نخست سال 1400 (به گزارش بانک مرکزی) تطابق دارد. صندوق بین المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران را 3 درصد برآورد کرده است. همچنین این نهاد برای سال 2023 رشد اقتصادی را 2 درصد پیش بینی کرده است. به بیان دیگر صندوق بین المللی پول روندی نزولی را برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چند سال آتی متصور شده است و به اعتقاد این نهاد حداقل تا چند سال شاهد رشد های بالای اقتصادی نخواهیم بود.

photo_2022-05-27_15-59-00

بهبود وضعیت تورم در ایران

شاید مهم ترین شاخص این روز های اقتصاد ایران که با آن دست و پنجه نرم می کند، تورم است. تورم در چند سال گذشته نوسان های زیادی داشته است، از تورم ها تک رقمی در سال های 95 و 96 تا تورم های نزدیک به 50 درصد در یکسال گذشته. در سه سال گذشته تورم در کشور از محدوده و روند بلند مدتی که در گذشته داشته است تجاوز کرده و اعداد بالایی را به ثبت رسانده است و چنانچه رقم های تورم فعلی ادامه دار باشد، تورم در اقتصاد ایران در همین ارقام بالا ماندگار خواهد شد.

بر خلاف شاخص رشد اقتصادی که صندوق بین المللی پول وضعیت روشنی را برای اقتصاد کشور متصور نیست و ایجاد روند نزولی رشد را پیش بینی کرده است، برای شاخص تورم نگاه مثبتی دارد. برآورد این نهاد از تورم در سال جاری میلادی در ایران 32.3 درصد است. به بیان ساده تر این نهاد برآورد کرده است تورم از 40.1 درصد در سال 2021 به 32.3 درصد در سال 2022 خواهد رسید. به عقیده صندوق بین المللی پول این کاهش تورم در اقتصاد ایران ادامه دار بوده و تورم در سال 2023 به 27.7 درصد خواهد رسید.

پیش بینی های صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران همواره به طور صد در صد صحیح نبوده و دارای ضریب خطایی بوده است، اما به طور کلی پیش بینی این نهاد از اقتصاد ایران تا حد زیادی به واقعیت نزدیک بوده و میتواند برای اقتصاد دانان و فعالین اقتصادی مفید باشد.

photo_2022-05-27_15-58-53