این نوآوری ها البته گاهی فاجعه آفرین بوده اند. ۷ مارچ سال ۲۰۲۰ بود که حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، اعلام کرد لبنان ۱.۲ میلیارد دلار یورو باندز را پرداخت نخواهد کرد. این اولین نکول دولتی در تاریخ این کشور بود.

در این گزارش به بررسی تجربه لبنان پرداخته ایم.