به گزارش اکوایران بنا به آخرین داده های منتشر شده از مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش خدمات در فصل بهار امسال 49.4 درصد برآورد شده به بیان ساده تر میانگین بهای خدمات در مبدا ارائه آن ها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته یک و نیم برابر شده است. بررسی ها نشان می دهد این نرخ بالاترین تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش خدمات در 10 سال گذشته است. تورم سالانه یا دوازده ماهه نیز 47.3 درصد به ثبت رسیده که نسبت به تورم زمستان سال گذشته حدود نیم درصد افزایش داشته است. به مانند تورم نقطه ای در این شاخص هم شاهد رکورد تورم از ابتدای دهه 90 تا کنون بوده ایم.

آمار ها نشان می دهد تورم فصلی تولید کننده در بهار امسال 13 درصد بوده، این در حالیست که بالاترین تورم فصلی که در این بخش در ده سال گذشته به ثبت رسیده، حدود 11 درصد بوده است. بر این اساس می توان گفت که در هر سه شاخص تورم نقطه به نقطه، سالانه و فصلی در بهار 1401 برای بخش خدمات شاهد ثبت رکورد جدیدی بوده ایم. با توجه به تورم فصلی بهار، پیش بینی می شود طی فصول آتی شاهد رشد بیشتر تورم نقطه ای و سالانه باشیم.

 این شاخص تورمی افزایش و تغییرات بهای کالا و خدمات را در مبدا تولید و ارائه آن ها بررسی می کند. تورم تولید کننده از منظر اقتصاد کلان، پیشرانی برای تورم تولید کننده محسوب می شود، به بیان دیگر هر افزایش قیمتی که در مبدا رخ می دهد پس از یک فاصله زمانی به بازار های خرد و به مصرف کنندگان منتقل می شود. از همین رو بررسی این شاخص بسیار حائز اهمیت است چراکه افزایش در تورم تولید کننده به معنی افزایش اتی قیمت برای مصرف کنندگان است. البته در بخش خدمات افزایش قیمت با سرعت بالایی به بازار و تقاضا کننده خرد منتقل می شود. اکو ایران طی گزارش های بعدی به بررسی دقیق تر تورم تولید کننده بخش خدمات در بهار جاری خواهد پرداخت.

photo_2022-08-10_15-05-27