به گزارش اکوایران، تورم نقطه به نقطه تولید کننده بخش صنعت بالغ بر 46 درصد برآورد شده، به بیان ساده تر قیمت کالاهای صنعتی در درب کارخانه در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به طور متوسط 46.3 درصد افزایش داشته است. بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه ای تولید صنعت در سال گذشته روندی نزولی به خود گرفته بود، به گونه ای که از 94 درصد بهار به حدود 40 درصد در زمستان رسیده بود، اما بار دیگر شاهد آن هستیم در سال جاری این شاخص روند صعودی به خود گرفته است. عمده ترین علت این رخداد تورم فصلی تولیدکننده صنعت در سال جاری است که نسبت تمام تورم های فصلی به ثبت رسیده این بخش در سال گذشته بالاتر بوده است. آمارها نشان می دهد عمده ترین دلیل این جهش در تورم بهار امسال تورم صنایع مواد غذایی بوده، تورم این گروه در تنها در یک فصل نزدیک به 45 درصد براورد شده است.

تورم تولید کننده (ppi) یکی از مهم ترین شاخص های سنجش تغییرات قیمتی در اقتصاد کلان است، این شاخص بیان می کند قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید یا ارائه آن ها نسبت به دوره زمانی گذشته چه تغییری کرده است. علاوه بر اینکه تورم تولید کننده برای بخش تولید و عرضه اقتصاد به خصوص در مورد قیمت کالاهای واسطه ای بسیار حائز اهمیت است، برای مصرف کنندگان نیز یکی از شاخص های مهم تلقی می شود. زمانی که قیمت کالا و خدمات در مبدا ارائه آن ها دچار افزایش می شود، این تغییرات قیمت در فاصله یک بازه زمانی به بازار های خرد منتقل می شود، به بیان ساده تر تورم تولید کننده پیش بینی کننده ای برای تورم مصرف کننده محسوب شده و تقاضا کنندگان در بازار های خرد با مشاهده تغییرات بهای کالا و خدمات در مبدا، متوجه خواهند شد که این تغییرات قیمتی به آن ها نیز منتقل خواهد شد.

فاصله زمانی که این تورم از تولید به مصرف انتقال پیدا می کند در بخش های مختلف و در برهه های زمانی گوناگون متفاوت خواهد بود. چنانچه شرایط در اقتصاد انبساطی یا اصطلاحا تورمی باشد، موجب خواهد شد تا این فرایند سریع تر طی شود و افزایش قیمت ها در مبدا به سرعت به مصرف کننده خرد برسد. همچنین این بازه زمانی در بخش های مانند خدمات بسیار کوتاه تر از بخش هایی مانند صنعت است، به عبارت دیگر در بخش صنعت تورم تولید کمی دیرتر در تورم مصرف کننده دیده خواهد شد.

جهش تورم فصلی در بهار 1401

تورم فصلی تولید کننده بخش صنعت در بهار سال جاری 12.5 درصد براورد شده، به بیان ساده تر قیمت کالاهای تولید شده صنعتی در مبدا در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بالغ بر 12 درصد افزایش داشته است، این نرخ بالاترین تورم رقم خورده در این شاخص در 6 فصل گذشته( از زمستان 99 تا بهار 1401) محسوب می شود. تورم تولید کننده صنعت در فصل گذشته نسبت به گذشته خود روندی صعودی داشته به گونه ای که نسبت به نرخ زمستان حدود 5 درصد بالاتر بوده است.

بالاترین تورم فصلی رقم خورده در این بخش به گروه تولید مواد غذایی با نرخ 44.9 درصد تعلق دارد. علت اصلی این رخداد را می توان اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی توسط دولت دانست. در چند ماه گذشته دولت طی اجرای سیاستی موسوم به جراحی اقتصادی، قیمت چند قلم از کالاهای خوراکی را افزایش داد اما این افزایش تنها به چند قلم خاص ختم نشد و تمامی اقلام خوراکی به دنبال آن افزایش قیمت را تجربه کردند. از همین رو تورم اقلام خوراکی ها تنها در یک ماه در خرداد بالغ بر 25 درصد به ثبت رسید.

از نظر اهمیت در تعیین تورم تولید کننده صنعت مهم ترین گروه فراورده های نفتی و پالایشی است که تورم فصلی 8.9 درصدی را به ثبت رسانده. دیگر گروه مهم این بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تورمی معادل با 13.2 درصد در بهار امسال تجربه کرده، آمار ها نشان می دهد تورم فصلی این گروه نسبت به زمستان 1400 به شکل قابل توجهی بالا رفته است. پایین تورم فصلی رقم خورده در این گروه نیز در یک از مهم ترین زیر گروه ها رخ داده، تورم فصلی تولید کننده گروه فلزات پایه در بهار تنها 2.5 درصد بوده است.

photo_2022-08-16_11-48-20

تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت

تورم نقطه به نقطه بخش صنعت از منظر شاخص قیمت تولید کننده در بهار امسال 46.3 درصد برآورد شده بدین معنی که متوسط قیمت کالاهای صنعتی در درب کارخانه در بهار امسال به طور متوسط نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر 46 درصد افزایش داشته، این نرخ نسبت به همین شاخص در زمستان گذشته حدود شش درصد افزایش داشته است. بررسی تورم نقطه ای تولید کننده در چند فصل گذشته نشان  می دهد پس از اینکه این شاخص در 1400 روندی کاهشی و نزولی به خود گرفته بود، بار دیگر در سال جاری روند صعودی را آغاز کرده است.

به مانند تورم فصلی، بالاترین تورم نقطه ای تولیدکننده صنعت در گروه مواد غذایی با تورم 93 درصد رقم خورده، این در حالیست که همین شاخص در زمستان سال گذشته حدود 50 درصد بوده است. به بیان دیگر شاخص تورم نقطه به نقطه تنها در یک فصل بالغ بر 43 درصد جهش کرده که متأثر از تورم فصلی این گروه در بهار بوده است. گروه فرآورده پالایشی نفتی نیز تورم 56 درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین تورم نقطه ای تولید کننده گروه های فلزات پایه و وسایل نقلیه موتوری در بهار امسال به ترتیب 20.1 درصد و 33 درصد برآورد شده. تورم گروه فلزات پایه پایین ترین تورم نقطه ای بخش صنعت در بهار 1401 محسوب می شود. 

photo_2022-08-16_11-52-44