به گزارش اکوایران، این فایل ۵۰ صفحه‌ای از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه بعد از صحبت‌های خاندوزی در زمان رای اعتماد، این دومین و چه بسا مهمترین منبعی است که از آن می‌توان برای تحلیل و پیش‌بینی رویکرد جدید وزارتخانه اقتصاد استفاده کرد.

اما اهمیت دیگرش به لابلای سطور این گزارش بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با تمام وجود به اهمیت کنترل تورم و خطرات محتمل در صورت مدیریت اشتباه آگاه است و در همین گزارش هم هشدار می‌دهد که تورم‌های بالاتر، نامحتمل نیست!

یکی از موارد جالب در این گزارش اما بندی است که از آن می‌توان افزایش حقوق‌های سال ۱۴۰۱ را پیش‌بینی کرد؛ آیا سال آینده کارمندان دولت باید امتظار رشد حدودا ۱۰ درصدی حقوق خود را داشته باشند؟