در گفتگوی اکوایران با محمد کردبچه، از کارشناسان ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه این سوال را پرسیده ایم. گفتگوی کامل را از کانال های انتشار اکوایران ببینید.