نرخ مشارکت در کار زنان ایرانی از پیش از کرونا هم در رتبه بندی جهانی جایگاه مناسبی نداشت.

در این شرایط برای افزایش مشارکت اشتغال زنان در ایران به خصوص در این شرایط کرونا چه می‌توان کرد؟ حضور هند، پاکستان و یمن در کنار ایران در انتهای جدول شائبه ریشه فرهنگی داشتن این کم بودن مشارکت زنان را تقویت می‌کند. آیا فرهنگی بودن این پدیده صحت دارد؟

این موارد محور یکی از سوالات گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا بود.

گفتگوی کامل را در اینجا ببینید.

فایل صوتی گفتگوی کامل را اینجا بشنوید.