به گزارش اکوایران، جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، معتقد است که اقتصاد ایران توان آن را دارد که با افزایش قیمت حامل های انرژی کنار بیاید، هر چند که شاید برخی صنایع که مزیت تولید ندارند، از دور کنار روند که امری غیر قابل اجتناب است. 

«اکوایران» در گفتگویی با این اقتصاددان، به سوالاتی در خصوص هدفمندی یارانه ها، اشتغال تحصیل کردگان، مشارکت زنان، لزوم یا عدم لزوم بودجه ریاضتی و حداقل دستمزد پرداخته است.