دنیا به رشد اقتصادی امیدوار است؟ امید یا یاس به این مسئله می‌تواند ارزش دلار در سال ۲۰۲۲ را تحت تاثیر قرار دهد. تحلیل «علی رضاپور» کارشناس بازارهای مالی را از دست ندهید.