آیا با این ایده موافق هستید که حداقل دستمزد در ایران که حدود ۷۰٪-۸۰٪ میانگین دستمزد نیروی کار است، بسیار بالاست و باید حداقل برای چند سال کاهش یابد یا حذف شود؟

این سوالی است که در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا پرسیده ایم.

گفتگوی کامل را در این لینک ببینید.

فایل صوتی گفتگوی کامل را اینجا بشنوید.