جزئیات این جریمه و افزایش قیمت اعلام نشده است اما اگر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد ۱۳درصدی بودن پرمصرف‌ها را در نظر بگیریم حدود ۳ میلیون خانوار با افزایش هزینه گاز روبرو می‌شوند. گزارش کامل اکوایران را ببینید.