امروز رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه هایی جداگانه به وزیر اقتصاد و وزیر صمت به این موضوع واکنش داد.

جزییات بیشتر را در اکوخبر ببینید.