سرانجام وزیر صمت گره ابهام در آزادسازی واردات خودرو را باز کرد و از تصویب کلیات پیشنهادی درباره واردات خودرو در هیئت دولت خبر داد؛ خبری که صبح امروز محسن دهنوی نماینده مجلس

خبر دیگر از تعداد جاماندگان این مرحله از پرداخت یارانه است؛ ظاهرا دولت به ۷۱ میلیون نفر یارانه پرداخت کرده و با توجه به جمعیت ۷۶ میلیونی ۹ دهکی که دولت مدعی است به آنها یارانه پرداخته، ۵ میلیون نفر از دریافت یارانه این مرحله جا ماندند.

همچنین در آخرین اقدامات روسیه و اوکران در خلال جنگ، صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین مختل شده است. اپراتور سیستم انتقال گاز اوکراین اعلام کرد که اوکراین ترانزیت گاز روسیه از طریق سوخرانیوکا را قبول نمی کند.