در خبری دیگر، رحیم زارع عضو کمیسیون مجلس گفت در طرح یارانه ای اخیر، به حساب بعضی نماینده ها و مدیران ارشد کشور نیز یارانه واریز شده است. و ی از سامانه رفاه ایرانیان  همان سامانه ای که وزارت کار با مراجعه به آن به عنوان بانک اطلاعاتی، اقدام به حذف برخی یارانه بگیران کرده نیز انتقاد کرد و گفت سامانه رفاه ایرانیان با گذشت ۱۰ سال از هدفمندی یارانه‌ها هنوز ناقص است.

در اکوخبر امروز خبرهایی از ادعای برجامی آمریکا و همچنین واکنش روسیه به عضویت فنلاند و سوئد در ناتو نیز می توانید ببینید.