سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌ مسکن در تهران: ستاد تنظیم بازار سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها رو اعلام کرد. بنابراین تصمیم، اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، ۲۰ درصد و در سایر شهرها نیز حداکثر ۱۵ درصد اضافه خواهد شد. 

اختلال در سامانه یکپارچه عرضه خودرو: با وجود اختلال در ثبت نام متقاضیان سامانه سامانه یکپارچه عرضه خودرو، وزارت صمت با اطلاعیه ای، وجود اختلال را غیرواقعی خوانده اما مدیر کل دفتر صنایع این وزارتخانه اختلال را ناشی از کمبود پهنای باند دانسته است.

اعلام نقض حقوق انسانی در ایران در اثر تحریم ها: آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از بررسی آثار اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران، در بیانیه ای صراحتا تاکید کرد: اقداماتی که علیه ایران اعمال شده، نقض حقوق بشر است.