برنامه اکوخبر

وضع عجیب مالیات در بودجه ۱۴۰۰

در حالی که مرکز پژوهش های مجلس و منتقدان دولت طی روزهای اخیر بارها درباره سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرده بودند، امروز وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با لحنی انتقادی گفت که ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند.

با مرور عدد و رقم های بودجه ۱۴۰۰ هم می بینیم که تمام این انتقادها بیراه نیست و سهم مالیات از منابع عمومی بودجه نه تنها با چشم انداز برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد بلکه در پایین ترین سطح چند سال اخر است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد