برنامه اکوخبر

آیا تصویب طرح ساخت یک میلیون خانه در سال شدنی است؟

به گفته نمایندگان مجلس پنج ماده از طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسیده است.

به این ترتیب دولت به اختصاص سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح مکلف خواهد شد؛ در حالی که کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و در مجموع اجرای طرحی با هدف تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی،  تا اندازه زیادی به رویا شباهت دارد تا واقعیت.

 

چالش های ورود مجلس به موضوع مسکن

به گفته نماینده های  مجلس، پنج ماده از طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رسیده به این ترتیب دولت به اختصاص سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح مکلف خواهد شد؛ در حالی که کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده و در مجموع اجرای طرحی با هدف تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی،  تا اندازه زیادی به رویا شباهت دارد تا واقعیت.  طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های مجلس یازدهم مطرح شده و بر اساس آن دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص دهد و خانه هایی با متراژ ۷۰ تا ۱۰۰ متری و سود تسهیلات ۱۸ درصد بسازد تا گروههای محروم، کم برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار طبق چهار اولویت از این خانه ها بهره مند شوند اما غیر از اینکه این مبلغ دو برابر بودجه عمرانی دولت در سال گذشته است، همین حالا دست کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در  کشور وجود دارد. با این حال طراحان ایده جهش تولید مسکن بر تکلیف دولت به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تاکید دارند. همچنین پیشنهاد داده اند برای تامین منابع مالی طرح جهش مسکن «صندوق ملی مسکن» طراحی شود که مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در این صندوق تجمیع شود. در این زمینه بانکها هم موظفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. منتقدان طرح غیر از باز مالی هنگفتی به آنها انتقاد دارند میگویند که همین حالا دولت آنچه از قبل موظف بوده یعنی ساخت سالانه ۸۰۰ هزار واحد در طرح جامع مسکن را نتوانسته تمام و کامل انجام بدهد و به طور میانگین سالانه بیشتر از ۳۰۰ هزار واحد نساخته آن هم به دلیل نبود منابع و مشکلات عدیده ای که وجود دارد بنابراین چقدر می توانیم امیدوار باشیم که این طرح عملیاتی باشد، هر چقدر هم که مجلس اعلام کند برای آن منابع لازم را تدارک دیده و فکرش را کرده باز هم بعید است که چنین طرحی محقق بشود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد