برنامه اکوخبر

آمادگی چاه‌ های نفت برای افزایش تولید

اگر مذاکرات بین ایران و اروپا و حتی آمریکا خوب پیش برود تحریم‌هایی که دست ایران را برای فروش نفت می بندند برداشته شوند، آیا ایران آمادگی پس گرفتن سهمش از فروش نفت در بازارهای جهانی را دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد