برنامه اکوخبر

قبض برق شما گران شد ؟

قبض برق برخی از مشترکین در ماه مرداد نجومی شد.

در زمینه هزینه مصرفی برق مدیر کل مصرف و امور مشترکین توانیر گفت تعرفه برق تنها سالی یکبار افزایش پیدا می کند که از سال ۹۶ به بعد برای همه مشترکان سالانه ۷ درصد است و برای مشترکین پر مصرف علاوه بر این میزان ۱۶ درصد به مبلغ برق آن ها اضافه می‌شود.

▫️اما در این بین که برخی از مشترکین معترض به قیمت قبض برق خود هستند، برق ۱۰ میلیون مشترک رایگان شد. این مشترکین چه میزان مصرف داشتند؟ مصرف برق پر مصرف ها چگونه محاسبه می شود؟ در اکوخبر امشب ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد