به گزارش اکوایران، گمانه زنی ها در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومان در هفته های اخیر بالا گرفته؛ به نظر تصمیم گیران اقتصادی، مسوولیت بررسی تغییر روش پرداخت این یارانه را به سازمان برنامه و بودجه محول کردند. اکنون همه منتظر اعلام نظر این سازمان هستند. 

نکته ای که وجود دارد اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومن قرار نیست به منابع دولت اضافه کند، صرفا نحوه توزیع اون از حلقه واردکننده به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده منتقل می شود. برخی شنیده ها حاکی از این است که در مدل هایی که در نظر گرفته شده، یارانه ۱۱۰ هزار تومانی پیش بینی می شود.